top of page

"Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta" - POCU/464/3/12/128151

Sprijinirea angajatilor din Regiunea Centru in vederea cresterii capacitatii de adaptare a lor la cerintele sectoarelor cu potential competitiv indentificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI


Titlul proiectului: Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta
Codul proiectului: 464/3/12/128151
Valoare: 3.992.069,09 lei
Data începerii proiectului: 29.10.2019
Data finalizării proiectului: 03.07.2021

Obiectivul general
Consta in sprijinirea angajatilor din Regiunea Centru in vederea cresterii capacitatii de adaptare a lor la cerintele sectoarelor cu potential competitiv indentificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini pe tot parcursul vietii si prin promovarea unor metode inovatoare de invatare la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.


<Obiectivele specifice ale proiectului> sunt:
OS(1) – Cresterea gradului de constientizare privind necesitatea si avantajele formarii profesionale continue a unui numar de 500 angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitive SNC corelate cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru si imbunatatirea accesului lucratorilor varstnici la FPC, in 18 luni;
OS(2) – Constientizarea angajatilor care lucreaza in firme cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru cu privire la necesitatea respectarii principiului egalitatii de sanse in comunitate si la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni
OS(3) – Imbunatatirea nivelului de calificare pentru 360 angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru prin participarea la programe de formare profesionala in 9 meserii, intr-un termen de 18 luni;
OS(4) – Facilitarea accesului angajatilor la programe de instruire la locul de munca prin sprijinirea unui numar de 36 IMM-uri cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru pentru elaborarea si introducerea de programe de instruire la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni;
OS(5) – Constientizarea angajatilor din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru cu privire la importanta adaptarii la modificarile ce apar la locul de munca odata cu tranzitia la economia verde si digitalizarea progresiva, intr-o perioada de 17 luni.

Proiectul se derulează într-un parteneriat format din 4 organizații – Beneficiar și 3 Parteneri naționali:

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului se implementează regiunea Centru ((județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), din care provine grupul țintă și în care se vor derula măsurile active destinate acestuia.
În proiect au fost desfășurate atât acțiuni specifice activităților transversale, respectiv A1 – Managementul proiectului și A2 – Publicitate proiect, cât și activități specifice destinate grupului țintă: A3.1 - Campanie „Formarea profesionala continua intre necesitate si dezvoltare competitiva”, A3.2 Recrutare grup ținta , A4– "Egalitatea de șanse premisa competitivității" campanie de conștientizare, A5-Program de formare profesionala a angajaților, A6-Program de sprijin pentru elaborarea unor programe de instruire la locul de munca in IMM-uri, A7- Program de introducerea unor programe si tehnici de instruire la locul de munca in IMM-uri, A8-„Competitivitate si inovare socială” program pilot pentru valorizarea angajaților vârstnici, A9- „Economia verde si locul meu de munca” campanie de constientizare.

CURSURI:
(1) Cursuri de nivel II (360 ore) in meseriile :
- Lucrator instalator pentru constructii- 40 locuri
- Lucrator comercial- 80 locuri
- Brutar- 20 locuri
- Lucrator in structure pentru constructii- 20 locuri
(2) Cursuri de nivel III (720 ore) in meseriile :
- Operator CNC- 60 locuri
- Electrician- 20 locuri
- Sudor – 20 locuri
- Operator PC- 60 locuri
- Brutar-Patiser preparator paste fainoase—40 locuri
La cursurile de calificare recunoscute cf. OUG nr. 129/31.08.2000, participa 360 persoane, cu un procent de certificare estimat de 92,5%.

Proiectul in cifre

Alte documente relevante

500 mgt

Dimensiunea membrilor grupului țintă (MGT) - angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitiv

360 fpc

Imbunatatirea nivelului de calificare pentru angajați selectati in proiect, prin participarea la programe de formare profesionala (FPC) in 9 meserii, intr-un termen de 18 luni;

36 IMM

Sprijinirea IMM pentru elaborarea si introducerea de programe de instruire la locul de munca

18 luni

Durata de implementare a proiectului

Parteneri in cadrul proiectului: 

SIGLE.jpg

Galerie proiect

bottom of page