top of page

”DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI COMPETITIV ÎN MEDIUL RURAL”

Proiectul facilitează inființarea a 18 intreprinderi sociale / de inserție, prin aplicarea principiului egalității de șanse si nediscriminării, facilitând accesul la activitățile proiectului a tuturor persoanelor care doresc să înființeze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv persoane vârstnice, șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități etc.

Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI COMPETITIV ÎN MEDIUL RURAL“
Codul proiectului: POCU/879/4/16/148780
Valoare: 14.461.774,01 lei
Data începerii proiectului:
Data finalizării proiectului:
Partenerii:
(1) ASOCIATIA G.A.L. TRANSCARPATICA - Beneficiar
(2) FIRST JOB SCHOOL SRL - Partener 1
(3) ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS - Partener 2OBIECTIV PROIECT

Dezvoltarea sectorului economiei sociale si a bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 de intreprinderi sociale si cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor antreprenoriale coroborate cu cele specifice managementului inovarii pentru un grup tinta de minimum 80 de persoane cu varsta peste 18 ani care si intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in mediul rural in una din Regiunile mai putin dezvoltate din Romania respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud Vest Oltenia.
Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de infiintare de noi afaceri inovative (finantarea a 18 structuri de economie sociala inovative) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile, fapt ce va contribui la cresterea competitivitatii in regiunile mai putin dezvoltate din Romania, precum si la dezvoltarea sociala a comunitatii, dar nu in ultimul rand la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. Scopul final al proiectului este ca prin educatie formala si non-formala antreprenoriala, cu accent pe antreprenoriatul social, la nivelul regiuniilor mai putin dezvoltate, bazata pe inovare sociala si inovare tehnologica, sa creasca abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizandu-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazata pe inovare sociala, sustinerea si sprijinirea noilor afaceri sociale infiintate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului tematic 9 – Axa prioritara 4-POCU.
Conform schemei de minimis din 8 septembrie 2020″Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă“, valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

GRUP ȚINTĂ
Compus din minim 80 persoane fizice din care 20 vor fi femei, care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele rurale din Regiunea Centru (județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), Sud Muntenia (judete: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași) si Regiunea Sud Vest Oltenia (judete: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Proiectul in cifre

108 mGT

Proiectul asigură integrarea în intreprinderile sociale și facilitează accesul la ocuparea forței de muncă pentru 108 persoane

72 neet's

Din cele 108 persoane recrutate ca membrii grup tinta, 72 vor fi tineri NEET's din mediul rural

18 SES

Proiectul facilitează inființarea a 18 intreprinderi sociale / de inserție, prin aplicarea principiului egalității de șanse si nediscriminării,

14 I.S.

Din cele 18 structuri de economie sociala inființate, minim 14 vor fi intreprinderi sociale in domeniul prelucrării și comercializării produselor.

Parteneri in cadrul proiectului: 

SIGLE.jpg

Galerie proiect

bottom of page