top of page

„Dezvoltare Locală Integrată în comunitatea marginalizată din comuna Ormeniș" – DLI Ormeniș
POCU/138/4/1/114978

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Ormeniș în care există populație aparținând minorității rome.

Titlul proiectului: „Dezvoltare Locală Integrată în comunitatea marginalizată din comuna Ormeniș – DLI Ormeniș"
Codul proiectului: POCU/138/4/1/114978
Valoare: 11.227.904,87
Data începerii proiectului: 15.02.2018
Data finalizării proiectului: 14.04.2021

Obiectivul general al proiectului :
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din comuna Ormeniș, în care există populație aparținând minorității rome.
Mecanismul de realizare al obiectivului general consta in acțiuni combinate potrivite din domenii diferite pentru a oferi servicii pe baza:
- educație,
- asistență socio-medicală,
- îmbunătățirea condițiilor de locuit,
- reglementarea actelor,
- prevenirea discriminării,
având drept unitate de referință familia / gospodăria.

Atingerea obiectivului principal al proiectului va facilita și creste accesul persoanelor din grupuri vulnerabile la un mix de servicii, de la serviciile sociale, ori de suport personal și al familiilor, la măsuri ce vizează dezvoltarea și mobilitatea personală și profesională, toate acestea reflectând-se în creșterea ocupabilității și a antreprenoriatului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS(1) – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Ormeniș în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate: activități pentru creșterea accesului și participării la educație, măsuri de ocupare, susținerea antreprenoriatului, servicii de asistență socio-medicală, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația din zona marginalizată și asistență juridică pentru reglementări acte. Se va realiza un centru multifuncțional de asistență integrată pentru intervenții în domeniul educației, intervenții în domeniul ocupării forței de muncă, intervenții în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit, intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului. In urma acestor activități se va asigura pentru membrii grupului țintă oportunitatea de dezvoltare a întregului potențial individual, indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și experienței necesare. Pentru persoanele care au depășit vârsta activă, aceștia vor fi apreciați și respectați. Intenționăm să rămână independenți și să poată participa la toate aspectele vieții în calitate de cetățeni activi, bucurându-se de o calitate ridicată a vieții într-o comunitate sigură din comuna Ormeniș..;
OS(2) – Crearea unui cadru de sprijin funcțional și eficient de cooperare, intre partenerii în proiect și actori relevanți, care să permită identificarea celor mai potrivite intervenții de suport, valorizarea bunelor practici existente, promovarea oportunităților sociale, de ocupare și formare profesionala pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată a comunei Ormeniș.
OS(3) – Accesul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială la activități integrate prin furnizarea unui mix de activități de educație/formare profesională, ocupare, activități sociale / furnizare de servicii socio-medicale/reabilitare locuințe.

Proiectul in cifre

Alte documente relevante

402

Dimensiunea grupului tinta (MGT), apartinand comunitatii marginalizate - sprijiniti prin proiect

200

Numar locuinte vizate de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit (reparatii, termoizolatii, racordare la utilitati : apa, energie electrica). Actiunia vizeaza reabilitarea ( 50 locuinte) si îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe ( 150 locuinte). Racordarea la utilitati: 76 de locuinte

100

Aproximativ 100 de gospodarii beneficiare de asistenta juridica, in vederea analizei si reglementarii actelor si aprox 50 de gospodarii - sprijin pt. obținerea extrasului CF: ridicări topo, proiect imobil, releveu, expertize, avize, expertize valorice, documentații cadastrale

38

Durata de implementare a proiectului : 38 luni

Parteneri in cadrul proiectului: 

SIGLE.jpg

Galerie proiect

bottom of page