top of page

„FII ANTREPRENOR ÎN ROMÂNIA”
POCU/82/3/7/106029

Creșterea ratei de ocupare și promovarea unei economii durabile, bazată pe inovare și egalitate de șanse, prin formare antreprenorială pentru 360 de șomeri, persoane inactive și angajați cu domiciliul în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), dezvoltarea unui număr de 45 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și crearea a minim 90 de locuri de muncă.

Titlul proiectului: „FII ANTREPRENOR ÎN ROMÂNIA”
Codul proiectului: POCU/82/3/7/106029
Valoare: 10.690.226,76 lei
Data începerii proiectului: 15.01.2018
Data finalizării proiectului: 14.03.2021


Obiectivul general
Creșterea ratei de ocupare și promovarea unei economii durabile, bazată pe inovare și egalitate de șanse, prin formare antreprenorială pentru 360 de șomeri, persoane inactive și angajați cu domiciliul în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), dezvoltarea unui număr de 45 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și crearea a minim 90 de locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 – Creșterea gradului de informare și conștientizare asupra beneficiilor de a fi întreprinzător în vederea atragerii în activitățile proiectului a unui grup țintă de 360 de persoane din mediul urban și rural al regiunii Centru;
OS2 - Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților antreprenoriale pentru 360 persoane (șomeri, persoane inactive și angajați) din mediul urban și rural al regiunii Centru;
OS3 - Stimularea inițiativelor antreprenoriale prin organizarea concursului „Voi fi antreprenor!” și selectarea a 45 de planuri de afaceri, propuse spre finanțare;
OS4 – Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale aplicate pentru 45 de viitori antreprenori;
OS5 – Promovarea inovării sociale și crearea unor mecanisme de susținere a mediului de afaceri din regiunea Centru;
OS6 - Dezvoltarea mediului de afaceri prin înființarea a 45 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din regiunea Centru;
OS7 - Dezvoltarea eficientă și sustenabilă a 45 de afaceri din regiunea Centru și creșterea ratei de ocupare prin crearea a 90 de locuri de muncă;

Proiectul in cifre

Alte documente relevante

360

Dimensiunea grupului tinta implicat in activitatile proiectului: 360 șomeri, persoane inactive și angajați cu domiciliul în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

360

Participanti la cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului - participanti la Concursul de de Planuri de Afaceri. Din cadrul acestora au fost selectate 45 de planuri de afaceri, in vederea finantarii operationalizarii StartUp-urilor.

45

Numarul locurilor de munca noi infiintate in cadrul celor 45 de noi StartUp-uri infiintate prin proiect.

38

Durata de derulare a proiectului : 38 luni

Parteneri in cadrul proiectului: 

SIGLE.jpg

Galerie proiect

bottom of page